مطالب توسط مدیر سایت احمدی

بازیابی اطلاعات هارد خراب

مرکز تخصصی کانون بازیابی اطلاعات توانایی بازیابی اطلاعات از انواع هارد دیسک های خراب را دارد. بازیابی اطلاعات هارد خراب منوط به یک تشخیص خوب می باشد، لذا متخصصین ما در وحله اول بررسی های لازم را انجام داده تا وضعیت هارد دیسک و نوع خرابی آن مشخص گردد این خیلی مهم است که متخصص […]