انسان ها قابل پیشبینی هستند ( آمار جالب قفل پترن اندروید )

الگوی-قفل-اندروید

الگوی قفل اندروید (Android Lock Pattern) روشی برای شناسایی کاربر سیستم اندروید ارائه می کند که قرار است مشکلات انتخاب، حفظ و نگهداری کلمه عبور (پسورد) و پین کد را از دوش کاربر بردارد مطالعات نشان می دهد که الگوی پترن هم چندان غیرقابل حدس نیست و درصد بالایی از افراد از الگوهای مشابه استفاده کرده یا روش های قابل پیش بینی را برای ایجاد الگوی خود استفاده می کنند. Marte Løge به عنوان بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با بررسی حدود 4000 الگوی مورد استفاده کاربران اندروید به نتایج زیر رسیده است:

  • در بسیاری از موارد، رابطه ای بین حرف اول نام فرد یا یکی از نزدیکان او با الگوی ساده مورد استفاده وجود دارد.
  • 44% الگوها یعنی چیزی نزدیک به نصف، از سمت چپ ترین نقطه بالای صفحه (نقطه شمال غربی) شروع می شوند.
  • 77% الگوها از یکی از نقاط چهار گوشه صفحه شروع می شوند.
  • طول الگوهای به طور میانگین، 5 نقطه است که به معنی حدود 9000 ترکیب مختلف است.
  • درصد بالایی از الگوها فقط شامل 4 نقطه هستند که این موجب کاهش تعداد الگوهای ممکن به زیر 2000 تا می شود.
  • در اکثر موارد، الگو از نقاط بالا و سمت چپ شروع و به سمت راست و پایین ادامه می یابد.

این مطالعه به تفکیک کاربران زن و مرد انجام شده و نتایج آنها با هم  مقایسه شده است.

پترن ساده