دستگاه Mrt Pro Ultra ورژن جدید دستگاه Mrt Pro از شرکت MRT LAB  میباشد که داری چهار پورت برای کار کردن بر روی چهار عدد هارد دیسک بصورت همزمان است ،  لازم به توضیح است که دستگاه Mrt Pro Ultra هنوز به بازار بین المللی عرضه نشده است ،